Handelsbygg samlokalisert med Spar Kjøp

Vi har igangsatt bygging av nytt bygg på 4.500m2 i forlengelsen av Spar Kjøp. Her har vi inngått leieavtaler med Europris og Nime AS. Bygget vil gi leietakere stor fleksibilitet på å skape seg et effektivt areal med meget god varetilkomst og parkering. Planlagt ferdigstillelse våren 2018.

Burger King

Burger King har inngått en langsiktig leieavtale med Digerneset Næringspark AS for etablering av en hamburgerrestaurant med «Drive-thru» fasiliteter på Digerneset i Skodje Kommune.

Restauranten åpnet 18.08.2017 og hadde før-åpning med inviterte gjester 17.08.2017. Digerneset Næringspark AS er glad for at Burger King har valgt Digerneset som sitt nye punkt på Sunnmøre. Dette vil underbygge området som et kommersielt kraftfullt handelspunkt og øke attraktiviteten. Burger King vil være en ny og attraktiv etablering for området og vil supplere de andre aktørene som allerede er etablert på området. Etableringen underbygger Digerneset Næringspark som et knutepunkt i Møre og Romsdal.

  

Utvidelse Posten/Bring-terminalen

Posten Norge etablerte seg med ny terminal for regionen på Digerneset i 2012. Valget falt på Digerneset etter stor konkurranse fra flere andre aktører i regionen. Posten Norge valgte Digerneset som beliggenhet på grunn av at dette punktet har en meget sentral plassering i regionen for deres virksomhet som logistikkaktør. De når hele sitt nedslagsfelt på en meget effektiv måte. Terminalen har innfridd forventninger og vi er nå i ferd med å utvide terminalen på Digerneset samt at leieavtalen er forlenget ytterligere. Posten Bring flytter nå sin Home Delivery funksjon til Digerneset.

Vi bygger bilbyen

Tesla Motors Norge AS er allerede etablert og har har inngått en langsiktig leieavtale med Digerneset Næringspark AS for et nytt service- og salgspunkt for TESLA på Sunnmøre. Avtalen innbefatter areal for servicepunkt (reparasjonspunkt), salgspunkt/showrom og ladestasjoner (Supercharging Points).

Digerneset Næringspark AS er glad for at TESLA har valgt Digerneset som sitt fremtidige regionale punkt for Sunnmøre. Dette vil underbygge området også som et fremtidig punkt for bilrelaterte aktiviteter.  I kraft av sin sentrale plassering i regionen med god effektivitet og logistikk vil man kunne nå et stort omland innen relativt kort kjøretid.

Brages Bilforretning har inngått avtale om å etablere seg på Digereneset. Vi er i en tett dialog nå vedrørende prosjektering av anlegget. Brages Bilforretning AS er en av de største bilforhandlerne i Møre og Romsdal, takket være en solid økning i etterspørsel gjennom mange år. De har forhandlet Toyota siden 1980, BMW siden 2002, MINI siden 2012, og Lexus siden 2014.

Brages Bilforretning visjon er: «Vi skal være distriktets fremste og mest respekterte leverandør av biler og servicetjenester. Vi har i en årrekke vært blant de ledende i bilbransjen på Sunnmøre, og vår visjon er å være den fremste og mest respekterte bilforhandleren i vårt distrikt. Vår visjon skal reflektere våre ambisjoner. Vi trenger derfor å sette våre mål og standarder høyt. Vi skal kjennetegnes for at vi alltid har et kraftig moment og kontinuerlig utvikling av alle våre fagområder, både for våre medarbeidere og våre kunder».

Spar Kjøp satte rekord – lange køer ved åpning

Spar Kjøp åpnet 1.9.16 sin nye butikk på Digerneset. Åpningen har vært en suksess med omsetningsrekorder. Spar Kjøp definerer seg selv som et familievarehus og har et bredt vareutvalg som passer godt i nedslagsfeltet til Digerneset Næringspark. Området har fylkets kraftigste befolkningsvekst og denne veksten er i all hovedsak barnefamilier som passer godt til Spar Kjøps målgruppe.

 

Etablering av søndagsåpen butikk REMA

Vi har inngått avtale om utvidet areal for Rema for etablering av søndagsbutikk. I tillegg til Digerneset gjør vi dette også på Giske. Her etablerer vi også nytt areal for Apotek 1. Søndagsåpen butikk til Rema i kombinasjon med etableringen av Burger King vil øke attraktiviteten for alle de som passerer Digerneset på vei til og fra fritidsområdene Bjorli, Valldal og Geiranger. Det vil øke sannsynligheten for at mye av søndagstrafikken vil stoppe på Digerneset. Dette øker attraktiviteten for Rema, Burger King og Cirkle K som også driver sin aktivitet på søndager.