Tesla Motors Norge AS er allerede etablert og har har inngått en langsiktig leieavtale med Digerneset Næringspark AS for et nytt service- og salgspunkt for TESLA på Sunnmøre. Avtalen innbefatter areal for servicepunkt (reparasjonspunkt), salgspunkt/showrom og ladestasjoner (Supercharging Points).

Digerneset Næringspark AS er glad for at TESLA har valgt Digerneset som sitt fremtidige regionale punkt for Sunnmøre. Dette vil underbygge området også som et fremtidig punkt for bilrelaterte aktiviteter.  I kraft av sin sentrale plassering i regionen med god effektivitet og logistikk vil man kunne nå et stort omland innen relativt kort kjøretid.

Brages Bilforretning har inngått avtale om å etablere seg på Digereneset. Vi er i en tett dialog nå vedrørende prosjektering av anlegget. Brages Bilforretning AS er en av de største bilforhandlerne i Møre og Romsdal, takket være en solid økning i etterspørsel gjennom mange år. De har forhandlet Toyota siden 1980, BMW siden 2002, MINI siden 2012, og Lexus siden 2014.

Brages Bilforretning visjon er: «Vi skal være distriktets fremste og mest respekterte leverandør av biler og servicetjenester. Vi har i en årrekke vært blant de ledende i bilbransjen på Sunnmøre, og vår visjon er å være den fremste og mest respekterte bilforhandleren i vårt distrikt. Vår visjon skal reflektere våre ambisjoner. Vi trenger derfor å sette våre mål og standarder høyt. Vi skal kjennetegnes for at vi alltid har et kraftig moment og kontinuerlig utvikling av alle våre fagområder, både for våre medarbeidere og våre kunder».