Vi har igangsatt bygging av nytt bygg på 4.500m2 i forlengelsen av Spar Kjøp. Her har vi inngått leieavtaler med Europris og Nime AS. Bygget vil gi leietakere stor fleksibilitet på å skape seg et effektivt areal med meget god varetilkomst og parkering. Planlagt ferdigstillelse våren 2018.