Det første bygget med kontor og industri er nå åpnet på Digerneset. 4.520 m2 totalt der det er ca 50/50 fordeling mellom kontor og verksted/lager. Leietaker er MMC First Process. Bygget ble overlevert 4.9.2019, ca tre uker før opprinnelig fremdrift. Bygget ble offisielt åpnet 27.9.2019.

Du kan lese mer om prosjektet i Byggeindustrien; http://www.bygg.no/article/1407986