MMC First Process har solgt sine bygg på Sjøholt og Vigra og skal samlokalisere over ca 50 ansatte i nytt bygg på Digerneset. Det er inngått avtale om bygging og utleie av kontor- og verkstedbygg på Digerneset. Det er MMC First Process som er leietaker. Bygget er på 4.520 m2 der 2.175 m2 er kontorareal og resten verksted. Det er inngått totalentrepriseavtale med Ronny Tennfjord AS om å bygge prosjektet. Ferdigstillelse i september 2019. Arkitekter for bygget er Sporstøl Arkitekter AS.