Posten Norge etablerte seg med ny terminal for regionen på Digerneset i 2012. Valget falt på Digerneset etter stor konkurranse fra flere andre aktører i regionen. Posten Norge valgte Digerneset som beliggenhet på grunn av at dette punktet har en meget sentral plassering i regionen for deres virksomhet som logistikkaktør. De når hele sitt nedslagsfelt på en meget effektiv måte. Terminalen har innfridd forventninger og vi er nå i ferd med å utvide terminalen på Digerneset samt at leieavtalen er forlenget ytterligere. Posten Bring flytter nå sin Home Delivery funksjon til Digerneset.