Spar Kjøp åpnet 1.9.16 sin nye butikk på Digerneset. Åpningen har vært en suksess med omsetningsrekorder. Spar Kjøp definerer seg selv som et familievarehus og har et bredt vareutvalg som passer godt i nedslagsfeltet til Digerneset Næringspark. Området har fylkets kraftigste befolkningsvekst og denne veksten er i all hovedsak barnefamilier som passer godt til Spar Kjøps målgruppe.