.

.

HVORFOR DIGERNESET

Det regionale knutepunktet på Sunnmøre.

Digerneset er en næringspark på et 400 daa stort område med byggeklare tomter. Vi har flyttet fjell, nærmere bestemt 2.000.000 kubikk, og beredt grunnen for fremtidens knutepunkt i Møre og Romsdal. Med sterk befolkningsvekst, den nye Møreaksen, fergefri E39 og det fremtidige Storfjordsambandet, tilrettelegger vi for et nytt handels- og logistikksentrum med helt riktig beliggenhet for næringsutvikling i området.

ETABLERTE AKTØRER:

Etablerer du virksomheten din på Digerneset har du gode vekstvilkår. Vi er lokalisert i et område med sterk befolkningsøkning, hvor mange av innbyggerne er i etableringsfasen. Det er derfor naturlig å satse på god bredde i utvalget av varer og tjenester. Felles for både etablerte og potensielle aktører er at de trenger god plass, og mulighet for å vokse.

Digerneset har allerede etablert seg med en betydelig omsetning og verdiskapning, og er i ferd med å bli det naturlige valget for lokasjon av fellesfunksjoner og offentlige formål på Nordre Sunnmøre.

EIERE

Digerneset Næringspark utvikles av Wenaas Kapital AS og Møller Eiendom; to familieeide, langsiktige og kapitalsterke eiere. Utviklingen på Digerenset startet i regi av Wenaas Kapital AS i 2008 og Møller Eiendom kom inn som medeier i 2016.

Samarbeidet mellom de to eiendomsaktørene omfatter også handelseiendommer på Giske, Åndalsnes Stranda og Brattvåg.
Flere av eiendommene har til dels betydelig utviklingspotensial.

Wenaas_Kapital
moller_logo

Kontaktperson Digerneset:

 


Jan Petter Larsen

Mobil: +47 906 91 319    

Epost: jpl@digerneset.no